Ik help ouders hun kinderen na een ingrijpend verlies te begrijpen en te begeleiden, zodat zij weten hoe zij hun kinderen kunnen leren hoe omgaan met tegenslag en verdriet in het leven.
Als je mijn persoonlijk verhaal kijkt, begrijp je waarom ik gezinnen, scholen en professionals begeleid.
In een aantal korte video's geef ik je meer informatie over hoe hiermee om te gaan in je gezin.
KLIK op de oranje button om de video's te bekijken
Video #1: 
Verdriet in jouw gezin
Video #2: 
Hoe vertel je het je kinderen
Video #3: 
Hoe anderen dat doen
Video #4: 
De mogelijkheden
Janet Schmidt Rouwtherapeut

Mijn ouders spraken open met ons, hun zes kinderen, over de dood. 
Zij vertelden hun verhalen en wij hingen aan hun lippen. Mijn vader leerde ons een liedje dat wij mooi vonden; over een meisje dat stierf. Het raakte me keer op keer en het nestelde zich in mijn hart.
Toen ik voor de klas stond, kwam ik veel diep verdriet tegen bij kinderen. Ze stagneerden erdoor in hun ontwikkeling. Door naar hun verhaal te luisteren, kwam er ruimte. Door in kringgesprekken over gevoelens te spreken ontstond er warmte, een stevige bedding om elkaar te helpen als er iets verdrietigs gebeurde.

Mijn overstap als remedial teacher en intern begeleider naar het speciaal onderwijs, maakte dat ik nog veel meer verdriet bij kinderen tegenkwam. Ik ging met de kinderen aan de slag en vertelde leerkrachten die hiernaar vroegen hoe zij voor het verdriet in de klas ruimte konden maken en toch ook aan onderwijs geven, toekwamen.
Vele werkvormen heb ik gemaakt die leerkrachten in kunnen zetten. Mooi te combineren ook met de SEO-lessen.
Scholen vragen me hen te begeleiden bij calamiteiten; een ondersteuning van management tot in de groep en een ouderbijeenkomst voor ouders.

In mijn praktijk geef ik ouders en hun kinderen informatie over hoe kinderen rouwen. Het geeft hen (h)erkenning! Naast de begeleiding door gesprek, gebruik ik vele materialen als hulpmiddel in het gesprek, want voor kinderen geldt...hoe concreter hoe beter. Iets in handen hebben geeft hen houvast in het gesprek. Het helpt de verbinding naar binnen te brengen; naar het gevoel, de gedachten.

De combinatie van ruim 35 jaar onderwijservaring én ruim 10 jaar ervaring als rouwtherapeut biedt een stevige basis om zowel vanuit school als kind en gezin goed mee te kunnen denken om te kijken wat nodig is. Elke situatie is anders en vraagt om specifieke afstemming. En deze afstemming vraagt om kennis, openheid en verbinding.

Na vele succesvolle trainingen gegeven te hebben en gezinnen begeleid te hebben, heb ik twee online programma's voor gezinnen ontwikkeld (scheiding en -naderend-overlijden) en een online-opleiding Specialist Rouw op School ontwikkeld speciaal voor leerkrachten. 

Janet Schmidt
Rouwtherapeut en Yogadocent
Aangesloten bij beroepsvereniging VIV
Mijn missie is om volwassenen te laten zien wat zij kunnen betekenen 
voor kinderen die te maken hebben met een ingrijpend verlies, zodat elk kind zich met ondersteuning gedragen weet, het verlies vanuit een veilige bedding kan integreren én zo ruimte heeft om zich optimaal te ontwikkelen.
Professionals
Kind op de kaart voor professionals

2-Daagse Kind op de kaart

Training Kind, gezin en rouw (blended)

VIP-dag De professional in de praktijk 

Certificatie training Kind op de kaart

Mastermind 'Leef je missie'

In-company training Kind op de kaart

In-company training Kind, gezin en rouw
Scholen
Kind op de kaart voor scholen

2-Daagse in gesprek met je klas op de kaart

2-Daagse in gesprek met ouders

Opleiding Specialist rouw op school

Ouderbijeenkomst

Groepsbegeleiding

Calamiteiten

In-company team training kind en rouw
Gezinnen
Kind op de kaart voor gezinnen

2-Daagse in gesprek met je kind op de kaart

Kletskoek en appeltaart (online programma)

Rouwverwerking voor het gezin (1 op 1)

Kinderuitvaart begeleiding
 Copyright 2019  l  Janet Schmidt l Kopenhagenlaan 141, 8232RD, Lelystad, Flevoland  l  info@janetschmidt.nl
Alle rechten voorbehouden  l  Privacy verklaring  l  Algemene voorwaarden l www.janetschmidt.nl